CONSULTA 2015 - Un camí més per escoltar els veïns

06/08/2015

CONSULTA 2015 - Un camí més per escoltar els veïns

L’any passat, en el marc de la Fira de l’Avellana, vam posar en funcionament una iniciativa que fomentava la participació i facilitava que els veïns de Riudoms expressessin la seva opinió sobre diferents temes de caràcter local. Aquesta consulta es va iniciar amb la idea de repetir-se cada any per la Fira de l’Avellana, per tal de conèixer l’opinió ciutadana activa, fer-la pública, escoltar totes les opcions i prendre decisions sobre temes municipals oberts, amb diferents alternatives possibles. La consulta no és vinculant, però ofereix dades de primera mà a tenir en compte.

Les respostes a les preguntes que es van plantejar l’any passat van ser estudiades garantint l’anonimat dels participants. El resultat va ser pres en consideració per part de l’Ajuntament i es van fer realitat diferents accions. Concretament:

  • Un 61,6% dels participants vau opinar que seria interessant que els diumenges i festius es tanqués la circulació de vehicles per la Plaça de l’Església. Aquesta acció ja s’està aplicant.
  • Un 74,2% dels participants opinàveu que les antenes de telefonia mòbil era millor situar-les en edificis públics. Actualment ja hi ha un acord amb Movistar per situar en el sostre del Casal Riudomenc l’antena que fins ara estava en un edifici particular.
  • Un 83,6% dels que vau participar, opinàveu que calia recuperar el Camp de Futbol Vell per a fer-hi esport i per a patinar-hi. Actualment ja s’ha donat compliment a aquest fet.
  • I un 77,3% pensàveu que s’havien d’habilitar espais públics per a gossos, demanda a la qual també ja s’ha donat compliment.
  • Respecte la pregunta sobre les dates de les Festes Locals, actualment encara està en estudi i la seva aprovació s’haurà de fer abans d’acabar l’any actual.

Així doncs, i amb l’evidència de la utilitat de les respostes efectuades l’any 2014, us animem a expressar la vostra opinió sobre els nous temes que es plantegen en aquest document.

Per a fer-ho només cal que marqueu la resposta que cregueu més adequada i dipositeu aquest full en l’urna que trobareu al costat de l’estand
d’informació durant els dies de la Fira de l’Avellana (7, 8 i 9 d’agost).

En un procés d’aquest tipus, tant important és garantir que cada Riudomenc només posa una butlleta, com que aquesta és anònima. Així doncs, per a garantir aquestes dues qüestions, es fa el següent procés:

  1. A les butlletes cal posar-hi el DNI.
  2. L’urna està tancada i només es pot obrir per part d’un funcionari de l’Ajuntament de Riudoms i sense la presència d’altres persones.
  3. El funcionari valida que els DNI’s corresponguin a veïns de Riudoms i que no estiguin duplicats.
  4. Feta la validació, el funcionari retalla la part de la butlleta amb el DNI i la destrueix.
  5. En aquest moment, que la butlleta ja és totalment anònima, es processen les respostes.
Documents associats: