La Brigada Municipal repara desperfectes a la plaça de l’Església

22/11/2022

La Brigada Municipal repara desperfectes a la plaça de l’Església

La Brigada Municipal està duent a terme, aquests darrers dies, actuacions de manteniment i reparació a la Plaça de l’Església, amb la col·locació de peces de ceràmica noves en els murs laterals, substituint les malmeses pel pas del temps.

Aquestes tasques s’engloben en un conjunt de reparacions més extens dins del qual s’han reparat les rajoles deteriorades de la plaça i substituït les pedres trencades de les escales del davant dels porxos. També s’han canviat les lloses de coronació, adobat els arrebossats dels murs laterals i les escales on es troba l’estàtua de Gaudí. Per últim, s’ha millorat el sistema d’il·luminació de la plaça i el cablejat elèctric que el conforma.

Aquestes actuacions, de caire menor, s’han anat realitzant poc a poc al llarg dels darrers mesos, segons la prioritat dels desperfectes i en funció de si hi ha intervencions més urgents a realitzar al poble.