La Diputació concedeix una subvenció a l'Escola Municipal de Música

10/11/2021

La Diputació concedeix una subvenció a l'Escola Municipal de Música

La Diputació de Tarragona ha resolt les sol·licituds de subvenció presentades dins la convocatòria de subvencions destinades al manteniment dels ensenyaments musicals i artístics als municipis, englobant també aquelles despeses que els centres puguin tenir per la crisi derivada de la pandèmia de la COVID19.

En aquesta resolució es concedeix a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis una subvenció per import de 25.600,66 euros, que es destinen íntegrament a fer front a les despeses de funcionament i al sosteniment de l’Escola durant el curs 2020/2021.