L'Ajuntament aposta per l'energia fotovoltaica en els equipaments municipals

16/09/2021

L'Ajuntament aposta per l'energia fotovoltaica en els equipaments municipals

L’Ajuntament de Riudoms preveu realitzar properament una instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta de l’Escola Beat Bonaventura per tal de cobrir el consum elèctric de l’equipament amb producció fotovoltaica.

La instal·lació es mantindrà connectada a la xarxa ja que, tot i que es preveu cobrir la totalitat del consum anual del centre mitjançant la producció d’energia fotovoltaica, la variació entre les corbes de producció i consum implicarà consumir part d’energia elèctrica de la xarxa i, alhora, bolcar part de l’energia elèctrica produïda a la xarxa quan la producció sigui superior al consum.

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica formada per 84 panells fotovoltaics de silici monocristal·lí amb una potència pic total de 38.220 W que permetrà produir anualment una energia d’uns 57.000 kWh. Tenint en compte que l’equipament consumeix anualment uns 44.000 kWh, encara es produirà un excedent d’energia que podrà ser bolcat a la xarxa elèctrica.

A més, l’ús d’aquesta energia permetrà estalviar aproximadament prop de 15 tones anuals d’emissions de CO2. Aquesta és una de les accions que el Govern Municipal impulsa amb l’objectiu d’apostar, cada vegada més, per l’energia sostenible, contribuint així a frenar el canvi climàtic i a tenir cura del planeta.