L’Ajuntament publica les bases de la convocatòria de subvencions directes a comerços i empreses de Riudoms

08/10/2020

L’Ajuntament publica les bases de la convocatòria de subvencions directes a comerços i empreses de Riudoms

L’Ajuntament publica les bases específiques que han de regular l'atorgament de subvencions directes al sector comercial i empresarial del municipi de Riudoms, en atenció a determinades necessitats derivades de la situació d'emergència de salut pública i pandèmia internacional que va suposar la declaració de l'estat d’alarma per part del govern de l'Estat per a gestionar la situació de crisi sanitària.

L’objectiu dels ajuts és subvencionar les despeses a què hagin de fer front els autònoms i empreses del municipi de Riudoms en el temps que no van poder exercir la seva activitat a causa de l’estat d'alarma.

Aquestes subvencions tindran un import màxim individual de 500 € que no podrà superar el 50% de les despeses considerades elegibles.

El procediment de concessió de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l'exhauriment del pressupost, que és de 45.000€.

Pròximament, es publicarà la convocatòria oficial al BOP de Tarragona i s'informarà del procediment i les dates per entregar les sol·licituds en la pàgina www.riudoms.cat, que es podrà fer per mitjà de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Riudoms o presencialment a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, cas en què caldrà sol·licitar cita prèvia.

Podeu consultar a les Bases, la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, per poder preparar-la o, si escau, fer les peticions de documents necessàries a altres ens.