L’Ajuntament realitza inspeccions regulars als parcs infantils del poble

21/11/2022

L’Ajuntament realitza inspeccions regulars als parcs infantils del poble

Des del passat més d’octubre, l’ajuntament de Riudoms realitza inspeccions regulars als parcs infantils del poble, per tal de garantir-ne la seva seguretat, integritat i funcionalitat.

Les àrees de joc son espais a l’aire lliure sotmesos a les inclemències del temps i, sovint, als actes vandàlics. Per això es fa necessari realitzar-hi una revisió regular lligada a un manteniment adequat, prenent les mesures i reparacions adients si es detecten incidències en alguna de les peces dels parcs.

Aquestes tasques les desenvolupa l’empresa Happy Ludic. Cada dos mesos -des d’aquest passat octubre i fins l’agost de 2023- realitzen una inspecció visual de tots els elements de les diferents zones lúdiques de Riudoms per tal de detectar-ne els riscos i executar immediatament les reparacions menors, si s’escau. Quan les reparacions a realitzar són importants i requereixen més d’una jornada de treball, es fan un cop es presenta el pressupost convenient per a la seva reparació. En aquets casos, i si els desperfectes suposen un risc per als usuaris, també es precinta l’accés als elements danyats.