Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants

17/01/2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants

Mitjançant resolucions de l'Alcaldia del dia 17 de gener de 2017, s'han fet públiques les relacions d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió places amb caràcter temporal d'educador/a de llar i d'auxiliar de llar d'infants.