Millora dels equipaments informàtics – PEXI 2018.

11/10/2018

Millora dels equipaments informàtics – PEXI 2018.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Riudoms una subvenció per import de 7.975,02 euros, per a l'execució del projecte de modernització d'equipaments informàtics, dins la línia de subvencions del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 2018.

El projecte, que contempla l'adquisició de diferents unitats d'equips informàtics per tal de modernitzar les instal·lacions de la xarxa informàtica de l'Ajuntament de Riudoms, permetrà una millor atenció al ciutadà i una actualització per a poder garantir l'administració electrònica.

El cost previst d'aquest projecte és de 9.999,92 euros.