Pla de millora de l’entorn urbà de Riudoms, amb el suport de la Diputació de la Tarragona

23/02/2016

Pla de millora de l’entorn urbà de Riudoms, amb el suport de la Diputació de la Tarragona

L’any 2014, l’Ajuntament de Riudoms es va acollir a la línia de subvencions de la Diputació de Tarragona del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, mitjançant la presentació del Pla de millora de l’entorn urbà de Riudoms, en el qual es preveien actuacions en vies públiques, en parcs i en jardins, destinades a millorar diferents indrets del nucli urbà. L’execució d’aquestes actuacions ha permès millorar la circulació del carrer de Salvador Espriu en el seu encreuament amb el carrer dels Molins Nous, mitjançant la construcció d’una rotonda, així com urbanitzar la connexió entre el final de l’avinguda de la Verge de Montserrat i el carrer del Terral i arranjar i recuperar les travessies del nucli urbà. Igualment, ha permès enjardinar i adequar noves zones per a l’ús públic. El desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla de millora de l’entorn urbà de Riudoms ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, que va concedir una subvenció de 103.413,37€.