Publicació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants

26/08/2015

Publicació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants

Relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de realització del procés selectiu, convocat per aquest Ajuntament, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí.

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/15000410.pdf