Subvenció concedida a l'EPE Riudoms Serveis per a l'Escola Municipal de Música

28/01/2021

Subvenció concedida a l'EPE Riudoms Serveis per a l'Escola Municipal de Música

El passat mes de desembre de 2020, la Diputació de Tarragona va resoldre les sol·licituds de subvenció presentades dins la convocatòria de subvencions per a contribuir al finançament parcial de les escoles de música de titularitat municipal, curs 2019/2020, així com el dèficit derivat de la crisi sanitària de la COVID 19.

En aquesta resolució es concedeix a l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis una subvenció per import de 30.117,04 euros, que s’ha destinat íntegrament a fer front a les despeses de funcionament i al sosteniment de l’Escola durant el curs 2019/2020.