Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021

21/01/2022

Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021

L’Ajuntament de Riudoms en l’any de 2010 i per tal de poder executar el pla d’inversions previst en el pressupost, es va acollir a la línia de subvencions d’interessos de préstecs per al finançament d’inversions concertant una operació de préstec.

En aquest sentit, i per l’Ajuntament de Riudoms, la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases reguladores, subvenciona fins el 100% del pressupost elegible.

Per a l’exercici de 2021, en data 14 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha resolt concedir una subvenció per import de 1.166,96 €, que es correspon al 100% de l’import dels interessos acreditats i liquidats.