Retibucions del membres del Consistori

Títol Calendari Resum Etiquetes
Retribucions dels membres del Consistori 12/02/2015 El Ple de l’Ajuntament de Riudoms en data 11 de juliol de 2019, acorda el següent règim de dedicacions i retribucions dels... Retibucions del membres del Consistori, govern, ajuntament