La Deixalleria Municipal

OBERTURA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (excepte festius)
Dimarts, de 16 h a 20 h
Dijous, de 16 h a 20 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h

El dissabte 31 de març de 2007 va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes de la Deixalleria de Riudoms i els Vivers Municipals.
Aquestes instal·lacions, situades a la Carretera de les Borges, just després del Cementiri, van complementar un ampli espai on hi ha ubicats altres equipaments municipals, com són: el dipòsit de vehicles, els magatzems de la Brigada Municipal i l'ampliació del cementiri.
La Deixalleria de Riudoms és del tipus A. Va tenir un cost de 119.000€ i va estar finançada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat i l'Ajuntament de Riudoms.
Està organitzada en diferents àmbits, en funció del tipus de residu domèstic que permet recollir gratuïtament.

ÀREES DE CONTENIDORS DE GRAN VOLUM

 • Fustes
 • Ferralla i metalls

ÀREA DE CONTENIDORS

 • Envasos
 • Vidre, paper i cartró
 • Tèxtils

ÀREA DE VOLUMINOSOS

 • Electrodomèstics sense substàncies perilloses
 • Mobles i altres

MAGATZEM DE RESIDUS ESPECIALS (sempre de procedència particular)

 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Piles i Bateries
 • Dissolvents, pintures i vernissos
 • Olis
 • Frigorífics i electrodomèstics amb CFC

Per altres residus us heu de dirigir a la Deixalleria Comarcal de Botarell

 • Camí de Riudecols s/n, 43772 Botarell (Baix Camp) - Ubicació
 • Telèfon: 977327155
 • Horari: De dilluns a divendres de 7h a 19:30h Dissabtes de 7h a 13h.
 • Residus Especials admesos:
  • Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
 • Residus no Especials i inerts admesos:
  • Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).