Mosquit tigre

La presència del mosquit tigre pot ocasionar una problemàtica de salut important entre la població perquè té la capacitat d'actuar com a transmissor d'algunes malalties. Aquest tipus de mosquit actua de dia i les picades són doloroses. El mosquit tigre es reprodueix en zones o espais amb aigua de pluja estancada. 

Per això, és molt important establir pautes de prevenció que evitin la reproducció i proliferació d'aquest mosquit, com ara buidar i posar sota cobert els recipients que puguin contenir aigua o acumular-ne amb el temps.

Per obtenir més informació sobre el mosquit tigre, consulteu la pàgina web que Canal Salut posa a disposició dels ciutadans.