Normes de participació a les xarxes socials

Les xarxes socials de l’Ajuntament de Riudoms tenen per objectiu compartir continguts informatius amb la ciutadania i, com a entorns socials oberts, permeten la participació de tothom.

Cal, però, tenir present unes normes de participació basades en el respecte i el bon ús.

Els usuaris i les usuàries que hi participin amb els seus comentaris han de complir els requisits que es detallen tot seguit:

  • El contingut fa referència al tema tractat.
  • Mantenen el respecte en les opinions i les manifestacions de la resta de participants i no ofenen ni atempten contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat d’altres persones o col·lectius.
  • No contenen dades de caràcter personal.
  • No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.
  • Respecten la legislació vigent sobre drets d’autoria i de propietat intel·lectual.
  • No és contingut amb fins promocionals o comercials.
  • Respecten les normes de participació pròpies de cada xarxa social.

L’Ajuntament de Riudoms es reserva el dret d’eliminar qualsevol missatge que no segueixi les normes anteriors o bloquejar l’activitat d’un usuari o usuària que incompleixi de forma repetida aquestes normes.

L’Ajuntament de Riudoms només es responsabilitza dels continguts que emet a través dels seus canals oficials i no es fa responsable de l’incompliment d’aquestes normes per part dels usuaris i usuàries, així com tampoc de les conseqüències d’aquest incompliment.

Aquesta corporació no comparteix les opinions que la ciutadania expressi lliurement a títol individual.

Aquestes normes de participació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Riudoms han estat aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2021.