Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada

06/11/2020

Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, la plaça de secretaria categoria d’entrada

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Riudoms, en sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores, per la provisió de la plaça de Secretaria categoria d’entrada de l’Ajuntament de Riudoms, com a funcionari interí, i borsa.

Data límit de presentació de sol·licituds: 3 de desembre 2020

Podeu consultar les Bases en el següent enllaç: