Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va.

18/01/2017

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va.

Al Butlletí Oficial de la Província d'avui dia 18 de gener de 2017, s'ha publicat l'anunci de la constitució d'una borsa de treball, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va, en règim laboral.

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació al BOPT, per tant finalitzarà el dia 7 de febrer de 2017.