Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

31/05/2016

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

Al butlletí oficial de la província d'avui dia 31 de maig de 2016 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria juntament amb les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal per a la provisió d'una plaça de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació per tant finalitzarà el dia 20 de juny.

Podeu consultar les bases en el següent enllaç: