Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

04/04/2016

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics, i les bases que regularan el corresponent concurs-oposició.

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 12 d'abril de 2016.

Podeu consultar les bases en el següent enllaç: