Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular

18/03/2019

Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular

Anunci de convocatòria d'un procés selectiu per cobrir amb caràcter d'urgència una plaça de monitor/ora de menjador, per baixa de la seva titular.

Data límit de presentació d'instàncies: 21 de març de 2019

Anunci i Bases

Imprès de sol·licitud