Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar

20/10/2017

Convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 16/10/2017, s’ha acordat convocar procés selectiu, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per contractar, per raons d’urgència un monitor de menjador escolar, vacant a la plantilla del personal de l’Ajuntament de Riudoms, d’acord amb l’Oferta pública d’ocupació aprovada per Decret de l’Alcaldia 2017_06_01-04, publicada al DOGC núm.7391 del dia 15/06/2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l’oferta al SOC.

En el següent enllaç podeu consultar les bases.