Convocatòria procés selectiu per constituir una borsa de treball de dinamitzador/a de joventut

09/06/2021

Convocatòria procés selectiu per constituir una borsa de treball de dinamitzador/a de joventut

La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2021, ha aprovat convocar el procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per constituir una borsa de treball, per per a la provisió d’una plaça de dinamitzador/a de joventut amb caràcter temporal a mitja jornada.