Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.

19/09/2016

Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.

Convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.

Al Butlletí Oficial de la Província número 179 d'avui dia 19 de setembre s'ha publicat l'anunci corresponent a les bases de la convocatòria procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci (del dia 20 de setembre al dia 9 d'octubre, si bé al ser diumenge passa al dia 10 d'octubre de 2016).