Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar

26/10/2017

Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar

Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació temporal i a temps parcial de monitor/a de menjador escolar.