Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de places d'operaris de serveis d'electricitat.

01/03/2017

Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de places d'operaris de serveis d'electricitat.

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu, mitjançant concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'operaris de serveis d'electricitat.