Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal.

16/11/2016

Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de tècnic auxiliar del Casal.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, per a la realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d'una plaça amb caràcter temporal de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.