Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places de guàrdia municipal

15/02/2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió de places de guàrdia municipal

Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, el tribunal, la data, l'hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí.