Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera

23/01/2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera

Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera.