Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

23/09/2016

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí

Podeu consultar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu d’una plaça de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí