Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics

09/05/2016

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics

Mitjançant Decret de l’Alcaldia d'avui dia 9 de maig de 2016, s'ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, convocat per aquest Ajuntament, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat en dret adscrita als serveis jurídics