Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de tècnic/a mig per a l'àrea econòmica

12/01/2022

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de tècnic/a mig per a l'àrea econòmica

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball de Tècnic/a mig d’Administració General (TAG) per l’àrea econòmica de l'Ajuntament de Riudoms.

Data de realització de les proves: dimarts 25 de gener de 2022, a les 10.00 h, al Saló de Plens de l'Ajuntament (c/ Major, 52).