Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera

03/01/2020

Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera

Podeu consultar la llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu per ocupar la plaça d'enginyer tècnic municipal amb caràcter de funcionari de carrera.