Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants

27/12/2016

Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants

Mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'ha fet pública la relació d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places d'educador/a i d'auxiliar de llar d'infants.