Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va

04/04/2017

Llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu/va

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d'auxiliar administratiu/va.

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta publicació, per esmenar defectes o aportar els documents preceptius.