Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na

16/07/2019

Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer/a tècnic/a interí/na

Podeu consultar la Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria urgent, a través d'anunci al SOC, per al nomenament, com a funcionari interí d'enginyer municipal.