Llista provisional de persones admeses del procés selectiu, mitjançant el SOC, de places d'auxiliar administratiu/va

19/09/2022

Llista provisional de persones admeses del procés selectiu, mitjançant el SOC, de places d'auxiliar administratiu/va

Podeu consultar la llista de persones admeses provisionalment al procés selectiu, d'acord amb els currículums vitae tramesos a aquest Ajuntament per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), pel nomenament com a funcionari/ària interí/na de places d'auxiliars administratius/ves [EXP. 3025/2022].

  • Data entrevista: emplaçar els candidats admesos, el dia 21 de setembre de 2022, a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura núm.73, a les 9.30 h.