Llista provisional del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball

02/07/2020

Llista provisional del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcionari de carrera, i constitució d'una borsa de treball

Podeu consultar la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de guàrdia municipal (vigilant) com a funcion dari de carrera, i constitució d'una borsa de treball