Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

05/06/2018

Llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals

Podeu consultar el llistat definitiva d'admesos del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/a interí/na de guàrdies municipals.