Llistes provisionals d'admesos i exclosos jardiner/a, netejador/a viari i operari/a de serveis

05/10/2020

Llistes provisionals d'admesos i exclosos jardiner/a, netejador/a viari i operari/a de serveis

Podeu consultar la llista provisional de persones admeses i excloses de les següents convocatòries de processos selectius:

  • Relació provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es en la convocatòria que té per objecte la selecció d’un “rellevista” netejador/a viari (cat. Peó) AQUÍ
  • Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es selecció, procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure d’un/a operari/ària de serveis - oficial 2a AQUÍ
  • Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es en la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'operaris jardiners (cat. oficial 1a) AQUÍ