Nou termini de presentació d'instàncies per a la convocatòria de llocs de treball de guàrdia municipal

18/08/2016

Nou termini de presentació d'instàncies per a la convocatòria de llocs de treball de guàrdia municipal

Atès que s'ha trobat una errada a la inserció publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 133 del dia 13 de juliol de 2016, referent a l'anunci de la convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí, s'ha procedit a publicar una rectificació al Butlletí Oficial de la Província número 152 del dia 9 d'agost de 2016, i es procedeix a atorgar un nou termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta rectificació al butlletí, per a presentar instàncies.

El nou termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 29 d'agost de 2016.