Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

15/07/2016

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de guàrdia del servei de vigilants

Per acord de la Junta de Govern del dia 27 de juny de 2016, s’ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça de guàrdia municipal amb caràcter interí, enquadrada dins la plantilla del personal funcionari, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe vigilants, grup de titulació AP, juntament amb les bases que regularan el corresponent concurs – oposició.

Data límit de presentació d'instàncies: 2 d'agost de 2016

Podeu consultar les Bases en el següent enllaç: http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/RRHH/bases_de_vigilants_interins_2016.pdf