Procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.

23/02/2016

Procés selectiu per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes.

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 8 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal d’auxiliar tècnic de cultura i festes, i les bases que regularan el corresponent concurs – oposició.

Termini de presentació d'instàncies: fins el dia 14 de març de 2016