Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violí

22/07/2016

Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violí

Per resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 12 de juliol de 2016, s'ha aprovat la convocatòria pública del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials de professor/a de música de violí, juntament amb les bases que regularan el corresponent concurs – oposició.

L'anunci d'aquesta convocatòria ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 del dia 21 de juliol.

Data límit de presentació d'instàncies: 10 d'agost de 2016

Anunci