Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violoncel

12/02/2016

Procés selectiu per a la provisió de places de professor/a de música de violoncel

Per resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 2 de febrer de 2016, es va aprovar la convocatòria pública del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials de professor/a de música de violoncel, juntament amb les bases que regularan els corresponents concurs – oposició.

Data de finalització de presentació d'instàncies: 3 de març de 2016

Anunci