Procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d’un/a treballador/a amb contracte de relleu a temps complert

14/06/2022

Procés selectiu, mitjançant el SOC, per a la contractació d’un/a treballador/a amb contracte de relleu a temps complert

L'Ajuntament de Riudoms precisa seleccionar, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, una persona que caldrà realitzar la substitució de l’actual rellevista com a netejador/a viari, a temps complert.

Aquesta contractació està prevista pel dia 8 de juliol de 2022 i finalitzarà el dia 14 de setembre de 2023.

Funcions genèriques del lloc de treball

Les funcions genèriques seran d’un netejador/a viari (entre les quals estan les de buidar papereres i escombrar/netejar carrers i parcs i jardins del municipi.

Requisits dels aspirants

Per a ser admès o admesa en aquest procés selectiu, els i les aspirants hauran de complir, els següents requisits:

a) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o qualsevol altra documentació acreditada com a equivalent.

b) Estar en situació d’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei d’Ocupació de Catalunya IMPORTANT

Les persones interessades han d’adreçar els CV al correu: ofertesreus.soc@gencat.cat indicant Tema: OF 16464 com a data màxima el 19 de juny.