Pròrroga per un termini d'un any de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va adscrit/a biblioteca

25/09/2017

Pròrroga per un termini d'un any de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va adscrit/a biblioteca

Mitjançant resolució de l'Alcaldia d'avui dia 25 de setembre de 2017, s'ha fet pública la pròrroga per un termini d'un any de la borsa de treball següent:

  • Auxiliar administratiu/va adscrit/a biblioteca

Aquest termini d'un any, comprendrà del dia 7 d'octubre de 2017 al 6 d'octubre de 2018.

En el cas de realitzar-se una nova convocatòria per constituir una nova borsa de treball, la borsa actual quedarà sense efectes des de la data de constitució de la nova borsa.