Resultat del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

07/09/2016

Resultat del procés selectiu d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí

Resultat de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.