Resultat del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a a través del SOC

24/07/2019

Resultat del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a a través del SOC

Resultat de les proves del procés selectiu per al nomenament com a funcionari/ària interí/ina per raons d'urgència, d'enginyer/a tècnic/a municipal de l'Ajuntament de Riudoms, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.