Resultats de la prova i convocatòria per a la realització de l'entrevista per a la borsa de treball de guàrdia municipal

20/02/2017

Resultats de la prova i convocatòria per a la realització de l'entrevista per a la borsa de treball de guàrdia municipal

Resultats primera part prova psicotècnica i convocatòria per a la realització de l'entrevista corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de llocs de treball de guàrdia municipal, del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí.